İnternet Sitesi Çerez Aydınlatma Metni

Son güncelleme tarihi: 12.03.2020

 

Aydınlatma Metni Hakkında

 

Cevizoğlu Mağazacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Cevizoğlu Mağazacılık” olarak isimlendirilecektir) olarak, çevrimiçi web sayfalarımızı ve web uygulamalarımızı ziyaretleriniz ile ilgili deneyimlerinizi geliştirme amaçlı “çerez” adı verilen teknolojiden faydalanmaktayız. Bu teknolojinin kullanımı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) mevzuatına uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

 

İşbu Çerez Aydınlatma metninin amacı, tarafımızca işletilmekte olan www.magazadekorasyonu.com internet sitesi (“Site”) işletilmesi ile alakalı bu sitelerin ziyaretçileri (“Veri Sahibi”) tarafından çerezlerin kullanımı ile elde edilen kişisel verilerin işlenmesine dair sizlere bilgi vermektir. İşbu metinde sitemizde hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi sizlere açıklamak istiyoruz.

 

Cevizoğlu Mağazacılık olarak sitemizde kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini ve fonksiyonlarını değiştirebilir veya sitemize kullanılmak üzere yeni çerezler ekleyebiliriz. Dolayısıyla işbu aydınlatma metninin hükümlerini dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktayız. Güncel aydınlatma metni üzerinde yapılan her türlü değişiklik sitede veya herhangi bir kamuya açık mecrada yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır. Son güncelleme tarihi metnin başında mevcuttur.

 

Kişisel verilerinizin Cevizoğlu Mağazacılık San. Ve Tic. A.Ş tarafından işlenmesi hakkında daha detaylı bilgi için https://www.magazadekorasyonu.com/kvkk adresinde yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ ni inceleyebilirsiniz.

 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel verileriniz, internet sitemizi ziyaretiniz esnasında doldurabileceğiniz iletişim formları aracılığı ile ve elektronik ortamda çerezler yoluyla Şirketimizin meşru menfaatine yönelik hukuki sebebe dayalı olarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz Kanun’ un 5. ve 6. Maddelerininde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Çerez Aydınlatma Metni’ nde belirtilen amaçlarla da işlenebilmektedir.

 

İletişim formları ile gönderdiğiniz veriler SSL (Secure Socket Layer) sertifikası ile şifrelenerek tarafımıza ulaşmaktadır. Şifreleme işleminde SHA256RSA algoritması uygulanmaktadır.

 

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

 

Cevizoğlu Mağazacılık olarak, Çerez Aydınlatma Metni kapsamındaki kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde kanunen yetkili kamu kurumlarına, bilişim hizmetleri kapsamında iş ortağımız olan bilişim firmasına ve şirket içerisinde yetkili özel kişilere paylaşabiliriz.

Çerezlerin Kullanım Amaçları Nelerdir?

 

Cevizoğlu Mağazacılık olarak, sitemizde çeşitli amaçlarla çerezler kullanmakta ve bu çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Bu amaçlar başlıca şunlardır:

 

 • Site’ nin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. Örneğin, duyuruları takip edebilmek için e-posta adresi giren kullanıcıların tekrar aynı e-postayı göndermesinin önlenmesi

 • Site’ yi analiz etmek ve Site performansını arttırmak. Örneğin, Site’ nin içerisindeki sayfa ve ürünlerin ziyaretçi sayısının tespit edilmesi ve buna bağlı olarak ziyaretçilerin aradıklarını bulmaları veya arama motorlarında doğru ziyaretçileri Site’ ye yönlendirebilmeyi sağlamak.

 • Site’ nin kullanılabilirliğini arttırmak. Örneğin, Site üzerinden üçüncü taraf sosyal medya ortamlarında paylaşımda bulunmak.

Sitemizde Kullanılan Çerezler

Aşağıda sitemizde kullandığımız farklı türdeki çerezlerin detaylarını inceleyebilirsiniz. Sitemizde hem birinci parti (ziyaret edilen site tarafından oluşturulan) hem de üçüncü parti (ziyaret edilen site haricindeki siteye eklenmiş yaygın hizmetler tarafından oluşturulan) çerezler kullanılmaktadır.

 

Çerezlerin Kullanımını Kontrol Etmek

 

Aşağıdaki dökümanlar aracılığı ile kullandığınız internet tarayıcısı üzerinde çerezlerinizin ayarlarını kontrol edebilme imkanınız bulunmaktadır.

Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

KVK Kanunu’ nun 11. Maddesi uyarınca veri sahipleri,

 

 • kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

Kişisel Veri Koruma Kanunu çerçevesindeki haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıdaki yollarla bize ulaştırabilmeniz mümkündür.

Cevizoğlu Mağazacılık San. ve Tic. A.Ş.

Adres: Ömerli Mahallesi, Ilgaz Sokak, No:12, Hadımköy, Arnavutköy-İstanbul

Tel: +90 212 798 32 90

E-Posta: kisiselveri@cevizoglu.net

 • Shopline Shopfitting Facebook
 • Shopline Shopfitting Instagram
 • Shopline Shopfitting Pinterest
 • Shopline Shopfitting Youtube

+90 212 798 32 90

© 1991-2020

by Cevizoğlu Mağazacılık San. ve Tic. A.Ş.

Şimdi Tasarla:

SHOPDESIGNER